Cải thiện kỹ thuật và trang thiết bị tại các nhà máy rèn
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Cải thiện kỹ thuật và trang thiết bị tại các nhà máy rèn

Với sự kết thúc của việc cải thiện kỹ thuật và trang thiết bị được thiết lập tại các vị trí, nhà máy rèn đặt trọng tâm cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc và nâng cao trình độ quản lý.

Thiết lập các tiêu chuẩn quản lý trang web. Xác định rõ và đánh dấu để phân biệt các công cụ tài liệu truy cập khu vực năng lượng và khu vực sản xuất vòng bi; Xác định rõ các bài viết, tuyến đường và tiêu chuẩn hóa cao về lĩnh vực rèn trên trang web; Xác định rõ các tiêu chí về việc bảo trì thiết bị bôi trơn và lau sàn .Làm nổi bật việc quản lý vệ sinh và nhấn mạnh hơn nữa về hình ảnh. 

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi