Turbin gió của LYC đã vượt qua kiểm định và đạt tiêu chuẩn TQ
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Turbin gió của LYC đã vượt qua kiểm định và đạt tiêu chuẩn TQ

28 /06/2012 hai sản phẩm vòng bi cuộn Turbine gió Yaw, và vòng bi quăng được sản xuất bởi LYC đã đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc gia. Đây là một sự cải tiến có đóng góp lớn cho ngành công nghiệp Trung Quốc. 

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi