Vòng bi cho đường sắt của LYC vượt qua quy trình kiểm tra chặt chẽ
Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam Vòng bi LYC | Văn phòng đại diện LYC tại Việt Nam
Tin tức hoạt động LYC

Vòng bi cho đường sắt của LYC vượt qua quy trình kiểm tra chặt chẽ

Ngày 31/07/2013 vòng bi cho ngành đường sắt của LYC đã vượt qua các quy trình kiểm nghiệm chặt chẽ và bước vào giai đoạn thử nghiệm độ bền chính thức.

Dự án phát triển vòng bi - bạc đạn cho ngành đường sắt được cam kết thực hiện bởi LYC, là dự án trọng điểm quốc gia của Trung Quốc trong việc phát triển các công nghệ quan trọng để giải quyết các hạn chế kỹ thuật hiện tại của ngành đường sắt Trung Quốc.

Tags
LYC, Vòng bi, Bạc đạn, Vòng bi công nghiệp, Bạc đạn công nghiệp, Vòng bi Trung Quốc, Bạc đạn Trung Quốc, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi